OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dialogkonferanse: CRUISETURISME 7. november i Flåm

Nærøyfjorden Verdsarvpark prosjekt Levande Fjord inviterar alle interesserte til open dialogkonferanse med tema CRUISETURISME.    UNESCO sin intensjon med Verdsarvlista er å nytte den auka  attraksjonskrafta statusen fører med seg til å utvikle næring som bidreg til å styrke verdsarv...

13.10.2014
Tobakkshus på Styvi

Godkjend restaureringsplan tilgjengeleg

Restaureringsplanen for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden ligg no føre som ferdig plandokument. Etter godkjenning i av planen i styringsgruppa vart den oversendt  Kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune til handsaming i Hovudutval for kultur sitt møte den 23. september....

02.10.2014
Det store hoppet

Tips til innspel til handlingsplanen.

  Lurar du på kva som trengs for og få ditt prosjekt med på handlingsplanen?     Nærøyfjorden Verdsarvpark har sett opp nokre punkt som du bør tenkja på når du skal føreslå eit prosjekt til handlingsplanen. Har du spørsmål eller ynskjer eit møte med tilsette i parken så ta g...

30.09.2014
Vikingmarknad LJUS

Koordineringsmøte for arrangørar i Verdsarvkommunane 19. november

Nærøyfjorden Verdsarvpark invitera partnarar og andre arrangørar av aktivitetar og arrangement i verdsarvkommunane Aurland, Lærdal, Vik og Voss til koordinerings- og samarbeidsmøte.   Dei fira Verdsarvkommunane representera alle eit stort mangfald i både produsentar og i arrangement. Of...

22.10.2014
krok stokko

Det skjer i Vik-Lokalhistorisk dagseminar

Fredag 31. oktober invitera Vik Lokalhistoriske Arkiv og Høgskulen i Sogn og Fjordane til dagsseminar med tema "Utmarka i det gamle jordbruket".   Stad: Kyrkjestova i Vik.    Pris: 300 kr inkl. lunsj. Betalast ved frammøte, eller til konto 3800 20 06372.   Føredrag:  1. F...

21.10.2014

Referat Partnarmøtet 30. september

Nærøyfjorden Verdsarvpark inviterte til Partnarmøte tysdag 30. september, 12.00-15.30 Stad: Flåmsbrygga Hotell   Tilstade:Oppmøtelista.      Styreleiar og dagleg leiar ynskte velkomen til partnarmøte som hadde fylgjande tema til gjennomgang og drøfting:   FoU-strategi...

20.10.2014
apneseth-osafestivalen

Det Skjer på Voss- Osafestivalen 23.-26. oktober 2014

Osafestivalen er ein festival innan folkemusikk og klassisk musikk med tilhaldsstad på Voss. Den vart skipa i 1991 og vert i år arrangert 23.-26. oktober.    Osafestivalen har som føremål å fremja kunnskap om og vørnad for norsk folkemusikk- ved tilskiping av seminar og konsertar, der ...

20.10.2014
aurlandsskoen

Aurlandsskoen feira 75år!

I år kan Aurlandsskoen med stolheit feira 75 årsjubilèum, og den 18. oktober vil dei markera og hylla  innovasjon, handverk og norsk lokalhistorie. Og dei håpar at alle, både store og små,  finn anledning til å stikke innom for ein hyggeleg markering og gode tilbod.   Opningstida: 10:00 ...

15.10.2014