531c. Uthus ovre_stegen (3)

Restaureringsplan for verdsarvområdet lagt ut på høyring

Framlegg til restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden er lagt ut på høyring. Planen gjev ein prioritert oversyn over verneverdige bygningar og bygningsmiljø innafor verdsarvområdet, og skal vere ein reiskap for både eigarar og forvaltning i arbeidet med ivaret...

16.04.2014
melhus

Vårtur for born til Undredalen

Barnas Turlag i Aurland feirar våren med tur for store og små born til Melhus-Hjøllo-Undredal sentrum tysdag 29. april frå kl. 17.30 og utover.   Sjå turplakat for meir informasjon.

23.04.2014
Foto: widugastiR

Ny Partnar!

Nærøyfjorden Verdsarvpark ynskjer widugastiR velkomne som ny partnar i parken. widygastiR er ei ny lokal opplevingsverksemd som tilbyr grøne og berekraftige fjordopplevingar med utgangspunkt i Nærøyfjordområdet sin eigen rike natur- og vikingkulturarv.    

15.04.2014
Foto: Hologardstun

Parkmøte 2014!

Parkmøtet 2014 vert gjennomført tysdag 13. mai, på Fretheim Hotel i Flåm.   Tema for møtet vil i år fokusera på klima og miljøvenleg utvikling og verdiskaping. [caption id="attachment_5209" align="alignnone" width="400"] Foto: Hologardstun[/caption]

15.04.2014
DSC00067

1, 3 mill. i tilskot til kulturminne i verdsarvområdet

Hovudutvalet for kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune har løyvd 1,3 millionar kroner til arbeid med kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap - Nærøyfjorden. Tilsagna er knytt til desse prosjekta: - Edling-Hans-stova i Undredal, Solbakken-løa i Undredal, våningshuset på Stegen ...

01.04.2014