verdsarv1

Vestnorsk Fjordlandskap feirar 10 år med Verdsarvstatus

2015 markerar 10 år sidan Vestnorsk Fjordlandskap  med delområda Nærøyfjorden og Geirangerfjorden vart innskrive på UNESCO si liste over kultur- og naturarv av eineståande og universell verdi.     Nærøyfjorden Verdsarvområdet inkluderar områder i Aurland, Lærdal, Vik og Voss...

27.01.2015
LNTMEC_2013_00017 copy

Kurs i Sporlaus Ferdsel 18.-22. april 2015

NJORD er, som i fjor, vertskap for eit kurs i Sporlaus Ferdsel. Førelesarane kjem frå National Outdoor Leadership School (USA), som har gjennom 50 år vore leiande innan opplæring i friluftsliv.    Kurset er eit «Standard Master Educator Course» tilrettelagt for personar som sjøl...

24.02.2015
kongevegmarsjen. 5

Handlingsplan 2015

Verdsarvparken sin årlege handlings- og tiltaksplan er eit resultat av ein prosess som involverer partnarar/ stiftarar, parken sitt arbeidsutval og styre samt tilsette i parkorganisasjonen. Gjennom dette arbeidet konkretiserer parkorg./ parksamarbeidet  prioriterte tiltak og handlingar i samsvar m...

23.02.2015
10-26072014-returen1

FoU Strategi ut på høyring

Har de innspel eller kommentarar?   Verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap har i samarbeid med Møreforsking utarbeidd eit høyringsutkast til FoU-strategi (sjå vedlegg). Med hovudmålet «Vestnorsk fjordlandskap – eit laboratorium for berekraftig utvikling» vil me gjennom strategien si...

18.02.2015
Isbryting på Nærøyfjorden vinteren 1941

Fredag 13. februar- ein lykkedag for Veteranskibslaget Stavenes

Fredag 13. januar var ingen ulykkesdag for Veteranskibslaget Stavenes – tvert i mot.   Då reiste Alfred Berge, «Stavenes» sin siste skippar – 91 år, styremedlem Atle Raubotn og leiar Øyvin Konglevoll med snøggbåten frå Bergen til Florø, for å henta rattet og to saluttkanonar som...

16.02.2015
Hordaland, Voss,nynorsk-JPEG_Side_1

Nytt ferietilbod på Voss for 5.-7. klassingar

"Glitrande krystallar, skjelettforsking og ville eksplosjonar!"   Den første Sommarskulen nokon gong i vår region går av stabelen på Voss denne sommaren. Sommarskulen er eit fritidsskuletilbod i regi av Forskerfabrikken for 5. - 7. klassingar. Føremålet er å skape nysgjerrigheit og entus...

13.02.2015