Pillefant foto LJUS

Jubileumskonkurranse «Å leva med Verdsarv»

Den 14. juli 2015 er det 10 år sidan at Vestnorskfjordlandskap med delområda Geirangerfjorden og Nærøyfjorden vart innskrive på UNESCO si verdsarvliste for natur- og kulturarv av universell verdi. Dette ynskjer me å markere med film-, foto-, og litteraturkonkurransar under temaet «Å leva med...

04.06.2015
Mensen Ernst minneløp i Fresvik

Det Skjer I Verdsarvparken sommaren 2015

Nærøyfjorden Verdsarvpark har laga ein oversikt med  nokre av arrangementa i verdsarvkommunane sommaren 2015.         Sjå òg kva som skjedde våren 2015 i Verdsarvparken. 

28.04.2015
10 years with world heritage status

Vestnorsk Fjordlandskap feirar 10 år med Verdsarvstatus

2015 markerar 10 år sidan Vestnorsk Fjordlandskap  med delområda Nærøyfjorden og Geirangerfjorden vart innskrive på UNESCO si liste over kultur- og naturarv av eineståande og universell verdi.     Nærøyfjorden Verdsarvområdet inkluderar områder i Aurland, Lærdal, Vik og Voss...

27.01.2015
Naeroyfjorden-Panoramic-Photography-By-Paul-Edmundson-www.pauledmundson.com

Gratulera med dagen alle Verdsarvingar- I dag, 14. juli feirar me 10 år med verdsarvstatus!

14. juli 2005 fekk Vestnorsk Fjordlandskap med delområda Geirangerfjorden og Nærøyfjorden UNESCO sin verdsarvstatus. Verdsarvverdiane i Nærøyfjordområdet er kort samanfatta;  "fjordlandskap med aktive geologiske prosessar, vakkert naturlandskap frå fjord til fjell med brear, skog, fossar og...

14.07.2015
1plass

Gratis garnfiske i Lærdal Statsallmenning 2015

Lærdal Jeger og Fiskarlag og Lærdal Fjellstyre søker etter personar som er interessert i å hjelpe til med garnfiske, i utvalgte vatn, i Lærdal Statsallmenning.    For sesongen 2015 vil det vera snakk om Hilmsvatn og Perbakktjørn. Det vil vera tilgang til båt med motor, samt 30 småma...

10.07.2015
BLIKK Midtfjords

Veteranbåtar på verdsarvfjordane 11.-13. august

Frå tirsdag 11. til torsdag 13. august får Nærøyfjorden verdsarvområde vitjing av dei verneverdige fjordabåtane D/S "Oster" (1908) og M/S "Granvin" frå Bergen. D/S "Stavenes" skulle vore med, men vart ikkje klar. Men det vert ein forsmak på slik det kan bli med "Stavenes" i turistfart om...

10.07.2015
Stalheimskleiva-LJUS Photogtaphy

Guida geologivandring med Inge Aarseth- markering av Geologiens Dag, Friluftslivets År 2015 og 10 år med Verdsarv.

Laurdag 15. august tek Geolog Inge Aarseth oss med på ei vandring i vakre Nærøydalen der ein vil få oppleva og verta  fortalt om geologien, elver og fossar langs Stalheimskleiva og Jordalselva. Me vil òg gå eit stykke innover den fyrste tunnelen mot Jordalen.   

08.07.2015
Nærøyfjorden sommaren 2014

FoU-Strategi for Vestnorsk Fjordlandskap

Den endelege versjonen av FoU-strategien for Vestnorsk Fjordlandskap er no klar til nedlasting for den som ynskjer,    Fou-Strategi for Vestnorsk Fjordlandskap 2015-2020

06.07.2015